ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ


I. Παρεκκλίσεις από το ωρολόγιο πρόγραμμα

Σε περίπτωση απουσίας, καθυστερημένης προσέλευσης, αποχώρησης πριν από την λήξη του μαθήματος, οι γονείς καλούνται να ενημερώνουν τηλεφωνικά.

II. Επίσημα διαγωνίσματα

Οι μαθητές οφείλουν να λαμβάνουν μέρος σε όλα τα επίσημα διαγωνίσματα σε προγραμματισμένες ημέρες και ώρες. Μικρή αναβολή δίνεται σε μαθητές που δεν μπορούν να παρευρεθούν για σοβαρό λόγο (πάντα κατόπιν ενημέρωσης από τους γονείς τους). Ο επανακαθορισμός της ημερομηνίας και ώρας θα προσβλέπει στην διεξαγωγή του διαγωνίσματος εντός χρονικού διαστήματος μιας εβδομάδος.

ΙΙΙ. Ενημέρωση γονέων

Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των μαθητών με τους εξής τρόπους:

• παρακολουθώντας την επίδοσή τους διά των τακτών διαγωνισμάτων, για τα αποτελέσματα των οποίων λαμβάνουν γνώση ενυπογράφως.
• από τους ελέγχους τετραμήνου.
• ερχόμενοι σε επικοινωνία με τον καθηγητή.

IV. Οικονομικά θέματα

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους καθώς τα τμήματα είναι ολιγομελή και προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε μαθητή. Η εγγραφή του μαθητή ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση του σχετικού εντύπου αίτησης εγγραφής και την πληρωμή του πρώτου μήνα. Τα δίδακτρα κάθε μήνα προκαταβάλλονται.

Σε περίπτωση καθυστέρησης των διδάκτρων πέραν του ενός μηνός, διατηρείται το δικαίωμα διακοπής της παροχής εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, πρέπει να υπάρξει ειδοποίηση ένα μήνα πριν την ημερομηνία της διακοπής παρακολούθησης των μαθημάτων.

Μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τον κανονισμό λειτουργίας πατώντας εδώ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

διεύθυνση:
18345, Μοσχάτο
Κυκλάδων 3
(δίπλα στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο)

τηλέφωνο:
210 9419709
6948722229

e-mail: info@dbm.gr