Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


Οι πολλές γερμανικοί διάλεκτοι ήταν αποτέλεσμα των μεγάλων μετακινήσεων των γερμανικών πληθυσμών οι οποίες ακολούθησαν την πτώση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η διαίρεση των διαλέκτων ανά περιοχές σε άνω και κάτω γερμανική είναι αποτέλεσμα της άνω γερμανικής φθογγικής μεταθέσεως, η οποία μετέβαλλε κατά λείαν εμφανή τρόπο τα γερμανικά σύμφωνα.

Η ιστορία της άνω γερμανικής ομάδος διαιρείται σε τρεις περιόδους: την παλαιά άνω γερμανική (από τον 8ο μέχρι τον 12ο αιώνα), την μέση άνω γερμανική (από τον 12ο μέχρι τις αρχές του 16ου αιώνα) και την νέα άνω γερμανική (από τις αρχές του 16ου αιώνα).

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑ (2-4 ατόμων)
3 ώρες την εβδομάδα
50 € τον μήνα
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 7 € την ώρα

ΠΑΛΑΙΑ ΑΝΩ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


Η μη ενιαία φθογγική μεταβολή οδήγησε στην παρουσία δύο κυρίαρχων γλωσσικών συστημάτων την εποχή εκείνη: της άνω γερμανικής (Hochdeutsch) και της κάτω γερμανικής (Niederdeutsch). Από το πρώτο σύστημα, προέκυψε η σημερινή γερμανική γλώσσα που μιλιέται και γράφεται στη Γερμανία και την Αυστρία και σε αρκετές περιοχές της Ελβετίας, ενώ από το δεύτερο σύστημα, σχηματίσθηκαν οι υπόλοιπες γερμανικές γλώσσες (αγγλοσαξονικές και σκανδιναβικές).

ΜΕΣΗ ΑΝΩ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


Η περίοδος της μέσης άνω γερμανικής γλώσσας σηματοδοτείται κυρίως με την νέα μετατροπή των τελικών συμφώνων καθώς και φωνηέντων. Ισχυρός καταλύτης οι Σταυροφορίες, οι οποίες προκάλεσαν την ισχυρή ζύμωση των γερμανικών φύλων.

ΝΕΑ ΑΝΩ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


Από την αρχές του 16ου αιώνα οι καγκελάριοι επιζητούν τη δημιουργία, παράπλευρα της λατινικής, γραφόμενης μορφής της διαλέκτου της χώρας. Μεταξύ των δοκιμών εκείνη η οποία κατέληξε στην σύγχρονη κοινή γλώσσα γεννήθηκε στην περιοχή του αποικισμού, όπου βρίσκονταν οι καγκελαρίες του εκλέκτορα της Σαξονίας και του αυτοκράτορα (της Πράγας). Στην περιοχή εκείνη υπήρχε η γλώσσα χωρίς εξεζητημένες τοπικές ιδιομορφίες βασιζόμενη στον αποικιακό τύπο της μέσης γερμανικής. Η εφεύρεση της τυπογραφίας παρείχε ισχυρό έρεισμα στην ενοποίηση της γλώσσας. Ο Λούθηρος χρησιμοποιώντας την γλώσσα της καγκελαρίας της Σαξονίας, στην αρχή δια των διακηρύξεων και αργότερα δια της μεταφράσεως της αγίας γραφής, εξασφάλισε την νίκη της γραφόμενης αυτής γλώσσας, αρχικά στις προτεσταντικές χώρες. Όλες οι περιοχές της άνω και κάτω γερμανικής αποδέχτηκαν αυτή την γλώσσα ως γραφόμενη. Από την άκαμπτη γλώσσα των καγκελαριών ο Λούθηρος κατάφερε να δημιουργήσει μια πιο εύκαμπτη γλώσσα εισάγοντας σε αυτή το λεξιλόγιο και τον τρόπο σύνταξης του λαού. Τους επόμενους αιώνες, οι μεγάλοι Γερμανοί συγγραφείς, εδραίωσαν ακόμα περισσότερο το έργο του μεγάλου αναμορφωτή. Η προφορά της κοινής γλώσσας παρέμεινε επί καιρό μεταβλητή, προφερόμενη σύμφωνα με τις συνήθειες της διαλέκτου κάθε περιοχής. Κατά το τέλος του 19ου αιώνα καθορίστηκε η ιδεώδης προφορά προς χρήση του θεάτρου. Η εκπαίδευση και το ραδιόφωνο εμπνέονται από αυτή και αρχίζει η διάδοση της στους καλλιεργημένους κύκλους.

Σήμερα, η γερμανική κατακλύζεται από αμέτρητες διαλέκτους, γνωστές υπό τη γενική ονομασία Plattdeutsch. Παρά όλες τις αναρίθμητες διαλέκτους όμως, η γλώσσα που γράφουν και μιλούν όλες οι τάξεις του λαού, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και στην Αυστρία, είναι η Γερμανική του Λούθηρου.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

διεύθυνση:
18345, Μοσχάτο
Κυκλάδων 3
(δίπλα στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο)

τηλέφωνο:
210 9419709
6948722229

e-mail: info@dbm.gr