Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


Οι εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας πραγματοποιούνται από το Goethe-Institut. Για να διαβάσετε ολόκληρο τον κανονισμό εξετάσεων του Goethe-Institut πατήστε εδώ

Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις

Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους ανεξάρτητα από την ηλικία ή τη γερμανική τους υπηκοότητα. Σχετικά με την ηλικία το Goethe-Institut συνιστά στους υποψηφίους τα εξής:

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ( από το 10ο έτος της ηλικίας):


Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ (από το 12ο έτος της ηλικίας):


Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jugendliche

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ (από το 16ο έτος της ηλικίας):


Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2
Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat C1

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ (από το 18ο έτος της ηλικίας):


Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom

Υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετέχουν στις εξετάσεις χωρίς να έχουν συμπληρώσει το προτεινόμενο όριο ηλικίας ή η ηλικία των οποίων απέχει πολύ από το όριο αυτό, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά του αποτελέσματος της εξέτασης λόγω ηλικίας, π.χ. αν θεωρηθεί ότι απορρίφθηκαν λόγω θεμάτων που δεν ανταποκρίνονταν στην ηλικία τους κλπ. Η συμμετοχή στην εξέταση δεν προϋποθέτει τη φοίτηση σε συγκεκριμένο γλωσσικό τμήμα ή την κατοχή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας κατώτερης βαθμίδας. Παρακάτω θα αναφέρονται ως εξέταση ή μέρη της εξέτασης και επιμέρους ενότητες στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι ή συνδυασμοί ενοτήτων. Λεπτομέρειες σχετικά αναφέρονται στους Όρους διεξαγωγής της εκάστοτε εξέτασης.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

διεύθυνση:
18345, Μοσχάτο
Κυκλάδων 3
(δίπλα στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο)

τηλέφωνο:
210 9419709
6948722229

e-mail: info@dbm.gr