Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ


Εξετάσεις για εφήβους ( από το 10ο έτος της ηλικίας):

ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ GOETHE ZERTIFIKAT A1: Fit in Deutsch 1


Με την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 αποδεικνύεις ότι μπορείς να συνεννοηθείς στα γερμανικά με πολύ απλό τρόπο. Για την εξέταση απαιτούνται πολύ απλές γνώσεις γερμανικών. Αντιστοιχεί στο πρώτο επίπεδο (Α1) της κλίμακας των έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ GOETHE ZERTIFIKAT A2: Fit in Deutsch 2


Επιτυγχάνοντας στην εξέταση Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 αποδεικνύεις ότι μπορείς να συνεννοηθείς στα γερμανικά με απλό τρόπο. Η εξέταση αντιστοιχεί στο δεύτερο (Α2) από τα έξι επίπεδα της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Εξετάσεις για εφήβους (από το 12ο έτος της ηλικίας):

ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ GOETHE ZERTIFIKAT B1: Zertifikat Deutsch für Jugendliche


Με την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jugendliche αποδεικνύεις ότι είσαι σε θέση να χειρισθείς χωρίς πρόβλημα βασικές δομές της γερμανικής καθομιλουμένης και να ανταπεξέλθεις λεκτικά στις σημαντικότερες καθημερινές περιστάσεις. Η εξέταση αντιστοιχεί στο τρίτο (Β1) από τα έξι επίπεδα της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Εξετάσεις για ενηλίκους (από το 16ο έτος της ηλικίας):

ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ GOETHE ZERTIFIKAT A1: Start Deutsch 1


Για την εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 απαιτούνται πολύ απλές γλωσσικές γνώσεις. Η εξέταση αντιστοιχεί στο πρώτο επίπεδο (Α1) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ GOETHE ZERTIFIKAT A2: Start Deutsch 2


Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 προϋποθέτει βασικές γνώσεις στη γλώσσα. Η εξέταση αντιστοιχεί στο δεύτερο επίπεδο (Α2) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ GOETHE ZERTIFIKAT B1: Zertifikat Deutsch


Με την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikats B1: Zertifikat Deutsch (ZD) αποδεικνύετε ότι έχετε στέρεες βασικές γνώσεις της γερμανικής καθομιλουμένης και είστε σε θέση να ανταποκριθείτε λεκτικά στις σημαντικότερες καθημερινές περιστάσεις. Η εξέταση αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας των έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ GOETHE ZERTIFIKAT B2


Το πιστοποιητικό Goethe-Zertifikat B2 προϋποθέτει προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο. Η εξέταση αντιστοιχεί στο τέταρτο επίπεδο (Β2) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ GOETHE ZERTIFIKAT C1


Η εξέταση Goethe-Zertifikat C1 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις σε πολύ προχωρημένο επίπεδο. Αντιστοιχεί στο πέμπτο επίπεδο (Γ1) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Εξετάσεις για ενηλίκους (από το 18ο έτος της ηλικίας):

ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ GOETHE ZERTIFIKAT C2: Großes Deutsches SprachdiplomΑπό τις 01.01.2012 το Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom αντικαθιστά τις τρεις μέχρι τώρα εξετάσεις Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) και Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

Το Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom προϋποθέτει ένα πολύ προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο και αντιστοιχεί στο έκτο και ανώτατο επίπεδο - C2 – της κλίμακας ικανοτήτων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

διεύθυνση:
18345, Μοσχάτο
Κυκλάδων 3
(δίπλα στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο)

τηλέφωνο:
210 9419709
6948722229

e-mail: info@dbm.gr