ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ


Η ιστοσελίδα αυτη, αναπτύσσοντας θέματα που αφορούν στην υγεία και στην ασφάλεια στην εργασία προσβλέπει να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια ενημέρωσης τόσο των εργαζομένων, όσο και των εργοδοτών, με στόχο, αφ' ενός μεν την ανάπτυξη μιας σωστής νοοτροπίας σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, αφ' ετέρου δε, τον περιορισμό των επαγγελματικών κινδύνων και συνεπώς την ελάττωση ή και την αποφυγή των δυσμενών αποτελεσμάτων τους.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας σε χώρους εργασίας.

Μελέτες Εκτίμησης Επικινδυνότητας σε εργασιακούς χώρους και μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων.

Σχέδια Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) σε Τεχνικά και Οικοδομικά Έργα.

Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού επιχειρήσεων σε θέματα σχετικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας (προγράμματα 0,45% του ΟΑΕΔ).

Σεμινάρια πιστοποίησης εργοδοτών ως Τεχνικοί Ασφαλείας (επιδοτούμενα προγράμματα ΕΕ)

Πιστοποίηση ανελκυστήρων


ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΞΥΠΠ:

• Σύνταξη γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
Μέσω της πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας, σας δίνεται η δυνατότητα να παράγετε την επιθυμητή γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, γρήγορα και εύκολα: με μερικά clicks!

• Υποβολή αναφοράς από τους τεχνικούς ασφαλείας και συγκεντρωτική παραλαβή των αναφορών
Μέσω της πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας, κάθε τεχνικός ασφαλείας υποβάλει μέσω μιας φόρμας την αναφορά του για την εταιρεία την οποία εποπτεύει και εσείς παραλαμβάνεται συγκεντρωτικά τις αναφορές αυτές.

• Ηλεκτρονική εκπαίδευση σε εργαζόμενους
Μέσω της πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας, κάθε εργαζόμενος των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεστε, αφού λάβει υπό μορφή πληροφοριών και οδηγιών εκπαίδευση, στην συνέχεια, απαντάει ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και εκμάθηση των πληροφοριών που έλαβε. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης ο εργαζόμενος μπορεί να εκτυπώσει και την βεβαίωση, ότι πραγματοποίησε την ηλεκτρονική εκπαίδευση.

• Σύνταξη Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ.
Μέσω της πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας, σας δίνεται η δυνατότητα να παράγετε το επιθυμητό Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, γρήγορα και εύκολα: με μερικά clicks!

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή τυχόν απορία σας μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

διεύθυνση:
23100, Σπάρτη
Αρχιδάμου 116

τηλέφωνο:
27310 22413
27310 24317
6976257162

e-mail:
s.markakou@yahoo.gr